Miljö och säkerhetsarbete

Miljö och säkerhetsarbete
Våtrumsteknik är ett auktoriserat bygg- och VVS-företag som följer branschreglerna från Säker Vatteninstallation och Byggkeramikrådet.
Vi är även certifierad entreprenör enligt lednings- och produkt­certifierings­systemet BF9K byggbranschens motsvarighet till ISO9001, 14001 och OHSAS 18001.

  • Auktoriserat
  • byggforening_small
  • Byggindustrier Small
  • Bf9k Miljö och säkerhetsarbete
  • Logo Bygg

     

    soliditet