Brf. Skalmejblåsaren

Projektbeskrivning:

Stambyte och våtrumsrenovering av badrum, wc och kök, 67 lgh

Rensning och injustering ventilation.  

Relining av spill- och dagvatten, samlingsledningar

Projekt information

Status: Avslutad
Antal lägenheter: 67
Projektstart: April, 2019
Projektslut: January, 2020
Beställare: Brf. Skalmejblåsaren
Kvarboende: Ja