Kv Taket

Vi ska totalrenovera 78 lägenheter i Kv Taket 2 & 3 för Huge Bostäder i Skogås centrum.
Renoveringsprojektet kommer att omfatta samtliga installationer i fastigheten, det berör stambyte i badrum, wc och kök, samt montering av nya ytskikt i badrum och wc. Dessutom kommer köken att bytas ut och övriga rum i lägenheterna kommer att genomgå ytskiktrenoveringar.
För att förbättra inomhusmiljön installeras även ny ventilation med FTX-system. Samtliga lägenheter kommer att få sina elektriska system ombyggda enligt dagens standard. En ny övervåning skapas på befintligt tak där fläktrummen kommer att installeras.
För att minimera störningar för de boende kommer ingen att bo kvar i sina lägenheter under byggtiden. Renoveringsarbetet beräknas pågå jan 2024 och förväntas vara klart juni 2025.

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 78
Projektstart: January, 2024
Projektslut: June, 2025
Beställare: Huge Bostäder AB
Kvarboende: Nej