Orminge

Projektbeskrivning:
Stambyte och badrumsrenovering enligt golvbrunnslöst koncept. Nya vatten- och avloppsledningar till kök samt provisorisk vattenklossett under ombyggnadstiden.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 750 st i 3 etapper
Projektstart: August, 2002
Projektslut: May, 2004
Beställare: Wallenstam
Kvarboende: Ja