Orminge

Projektbeskrivning:
Stambyte och badrumsrenovering enligt golvbrunnslöst koncept. Nya vatten- och avloppsledningar till kök samt provisorisk vattenklossett under ombyggnadstiden.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 750 st i 3 etapper
  • Projektstart: August, 2002
  • Projektslut: May, 2004
  • Beställare: Wallenstam
  • Kvarboende: Ja

Location