Råcksta

Projektbeskrivning:
Golvbrunnslöst koncept tillämpades. Renoveringarna omfattade installation av nya vatten- och avloppsstammar samt renovering av badrum.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 3 st
  • Projektstart: April, 2004
  • Projektslut: October, 2004
  • Beställare: Wallenstam
  • Kvarboende: Ja

Location