Råcksta

Projektbeskrivning:
Golvbrunnslöst koncept tillämpades. Renoveringarna omfattade installation av nya vatten- och avloppsstammar samt renovering av badrum.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 3 st
Projektstart: April, 2004
Projektslut: October, 2004
Beställare: Wallenstam
Kvarboende: Ja