Stenkvista, Sundbyberg

Projektbeskrivning:
Renoveringen innefattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum med prefabricerad kombislits.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 34 st
Projektstart: October, 2009
Projektslut: April, 2010
Beställare: Brf Stenkvista 11
Kvarboende: Ja