Posts Tagged ‘2009’

Projektbeskrivning:
Stambyte med prefabricerade aluminiumkassetter. Renoveringarna innefattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projektbeskrivning:
Stambyte med prefabricerade plåtslitsar och WC-fixturer. Renoveringen omfattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum. Nya elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projektbeskrivning:
Renoveringen innefattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum. Omtrådning av el i hela lägenheterna samt nya centraler. Nya fönster och bergvärme.