Tuna Borgar etapp 1, Tumba

Projektbeskrivning:
Stambyte med prefabricerade aluminiumkassetter. Renoveringarna innefattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 87 st
Projektstart: January, 2008
Projektslut: December, 2008
Beställare: Botkyrkabyggen AB
Kvarboende: Ja