Vår organisation

Kontaktpersoner:
Per Petré, VD
Martin Korsgren, HR & VVS arbetschef
Anna-Lena Jiverud, Ekonomichef
Robert Appelgren, Kalkylchef
Thomas Hallgren, Service/Eftermarknad
Joakim Mattsson, Arbetschef
Fredrik Lundin, Arbetschef
Kjell Johnsson, Arbetschef

Tjänstemännens e-postadresser har upplägget