Vår organisation

Kontaktpersoner:
Per Petré, VD
Martin Korsgren, HR & KMA chef
Anna-Lena Jiverud, Ekonomichef
Robert Appelgren, Kalkylchef
Thomas Hallgren, Service/Eftermarknad

Tjänstemännens e-postadresser har upplägget
fornamn.efternamn@vatrumsteknik.se