stambytet

Smidiga stambyten över hela Stockholm

Det finns många saker i livet som vi önskar vore smidiga. Stambytet är troligtvis en av dem. Vi på Våtrumsteknik har bara ett enda mål: att göra stambytet så smidigt som möjligt för dig, här vill vi berätta varför.

Erfarenhet från 9000 badrumsrenoveringar

Vi är specialiserade på stambyten och har sedan starten stamrenoverat cirka 9000 lägenheter i Stor-Stockholm. Den långa erfarenheten gör att vi kan organisera arbetet på ett effektivt sätt. Våra medarbetare har många års erfarenhet inom sina respektive specialiteter och jobbar ofta i arbetslag som följs åt från en byggarbetsplats till en annan. Vid ett nytt uppdrag kan de sina roller – de vet direkt vad som ska göras och när det ska göras.

Alla yrkesgrupper finns inom företaget

Med flera olika yrkesgrupper inom samma företag – träarbetare, rörmontörer, elektriker, platschefer, byggnadsarbetsledare med flera – har vi rätt kompetens för att genomföra smidiga stambyten. Vi vill göra mesta möjliga för att du som kvarboende ska känna dig trygg med hantverkare i huset. Därför bär alla våra anställda synlig legitimation. Det gör att vi bättre kan kontrollera att arbetet utförs på rätt sätt.

Byggledning på plats

Stambyten är komplicerade arbeten och ett lyckat slutresultat kräver god kommunikation mellan personal, kvarboende och andra aktörer. Unikt med Våtrumsteknik är byggledning på plats där platschefen finns tillgänglig på heltid vid stambytet. Hon eller han har det yttersta ansvaret för uppdraget och är tillgänglig för de kvarboende. Till platschefen kan du alltså vända dig vid oklarheter, frågor och funderingar.

Klara på utsatt tid

Den vanligaste orsaken till att stambyten blir försenade är att inhyrda hantverkare är engagerade på flera olika ställen samtidigt och inte kommer loss i tid från ett annat projekt. Eftersom vi utför installationsarbetet i stort sett enbart med vår egen personal, kan vi lättare planera arbetet så att det fortlöper friktionsfritt inom de uppsatta tidsramarna.

Vi är kostnadseffektiva

Våtrumsteknik är det marknadsledande företaget i Norden som är specialiserade på stambyten. Det har vi uppnått genom att alltid vara kostnadseffektiva. Våra beställare vet att vi gör en noggrann förstudie av fastighetens förutsättningar, så att vi kan använda oss av det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet för att byta stammarna.

Genom att bo kvar i bostaden under själva renoveringen undviker du också kostnaden för ett evakueringsboende. Vi ställer höga krav på oss själva för att du som kvarboende ska få en så smidig tillvaro som möjligt.