fastighet

Öka värdet på din fastighet

I samband med ett stambyte är det praktiskt att även utveckla andra delar i fastigheten. Med våra tillvalstjänster har du möjlighet att öka fastighetens ekonomiska värde och förbättra boendekvaliteten för hyresgästerna.

Våtrumsteknik är en smidig totalentreprenör. Vi är lätta att ha och göra med och sätter samarbetet och dialogen med dig som beställare i första rummet. Med alla yrkesgrupper inom företaget – träarbetare, elektriker, rörmontörer och platsledning – kan vi på ett effektivt sätt kvalitetssäkra arbetet i alla led.

Vi rekommenderar alltid dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att anlita en extern byggledare med expertiskompetens, som driver projektet för din räkning. Stambyte och renovering är omfattande ingrepp. Med en oberoende aktör optimerar du din beställning och slutresultatet blir det allra bästa.

Våtrumsteknik erbjuder tjänster inom:

 • Balkongrenovering
 • Fasadrenovering
 • Relining av avloppsrör
 • Installation av avfallskvarnar
 • Byte av fönster eller renovering av fönster
 • Isolering och dränering av husgrunden
 • Installera individuella mätare på varmvattenförbrukningen
 • Takarbeten
 • Vindsinredning
 • Trapphusmålning och målning av andra gemensamma utrymmen
 • Elarbeten, såsom att byta elstigare, ordna utvändig belysning, belysning i trapphus, ljud- eller rörelsestyrd belysning, motorvärmaruttag med mera.
 • Värmesystem: vi kan exempelvis installera bergvärme, byta ut eller uppgradera element.
 • Ventilation: ett stambyte skapar ett utmärkt tillfälle att se över fönster, fasader och ventilation för att möta kraven på minskad energianvändning. Vi utför allt från att bygga ett nytt fläktrum och rensa kanalerna till att installera ett helt nytt, energieffektivt ventilationssystem.