fragor

Vanliga frågor och svar

Vad är egentligen ett stambyte? Hur lång tid tar det? Måste jag flytta ut medan det pågår? – I samband med ett stambyte uppstår ofta många funderingar. Här vill vi försöka ge dig svaren på några av de mest förekommande frågorna.

Vad innebär egentligen ett stambyte?

Ett stambyte betyder att rör och ledningar byts ut. Anledningen är först och främst att minimera risken för vattenskador. I och med att stammarna har begränsad livslängd behöver man byta ut dem i rätt tid. Det kan annars leda till problem med kostsamma vattenskador. Stambyten genomförs även för att förbättra funktionen för tillvatten och avlopp; vatten rinner helt enkelt lättare i fräscha rör.

I ett flerfamiljshus utförs stambytet successivt, i en eller flera trappuppgångar i taget. Det är ett omfattande ingrepp vilket kräver att badrummet rivs ut och görs om. Många tar också tillfället i akt att renovera köket, ett ingrepp som inte är lika stort.

Hur lång tid tar renoveringen av mitt badrum?

Det beror på om det finns vattenskador, men du kan generellt räkna med att det – utan vattenskador – tar cirka sex till tio veckor per lägenhet.

Tidsplanen för stambytet upprättas alltid med hänsyn till de rådande förhållandena. Utöver eventuella vattenskador tar vi stamläget i beaktning, hur mycket material som ska rivas ut och byggas upp, samt ifall vattnet och avloppsstammarna ska återinstalleras i befintligt läge.

Genom att vi själva har alla yrkeskompetenser inom företaget kan vi jobba effektivt, men det är också viktigt att förstå att det måste få ta tid så att det blir riktigt bra – de fem till sju veckorna ska ses i perspektiv till att badrummet ska stå där i kanske 40 år.

Kan jag lita på att arbetet inte drar ut på tiden?

I och med att vi har all installationskompetens i vår egen personalstyrka kan vi också hålla en hög leveranssäkerhet. Den vanligaste orsaken till att den här typen av projekt blir försenade är att inhyrda hantverkare är engagerade på flera olika ställen samtidigt och inte kommer loss i tid från ett annat projekt. Som totalentreprenör kan vi hålla de tidsramar vi satt upp.

Måste jag flytta ut under de veckor som stambytet pågår?

Det behövs inte, men självklart blir det en del begränsningar i det dagliga livet då framförallt badrummet kommer att vara en byggarbetsplats under ett antal veckor. Vi kan erbjuda så att det finns väl fungerande alternativ under de här veckorna. Provisoriska toaletter och duschar upprättas i lämpliga utrymmen i fastigheten eller i vagnar på gården. Finns det särskilda önskemål tar vi naturligtvis hänsyn till dessa. T.ex. ges möjligheten att hyra en modern torrtoalett av oss.