tambytarna

Våtrumsteknik – stambytarna

Nitton framgångsrika år har gått sedan Våtrumsteknik i Skandinavien AB startades. Framgången kan vi framförallt tacka våra otroliga medarbetare för, som med stor skicklighet genomfört smidiga stambyten åt våra kunder och beställare under den här tiden.

Sedan starten 1999 har Våtrumsteknik stamrenoverat cirka 12000 lägenheter i Stor-Stockholm. Vi har blivit utnämnda till Gasellföretag och vunnit Tillväxtlistan för Sveriges snabbast växande företag. Inom det närmsta åren kommer våra stamrenoveringar med stor sannolikhet att öka markant.

Vi står inför en tickande renoveringsbomb i miljonprogrammet, något som kommer att medföra enorma renoveringsvolymer. De snart uttjänta stammarna i 60- och 70-talshusen ställs också mot kraven på minskad energiförbrukning, vilket innebär att värmesystemen kommer att behöva bytas ut.

När upprustningen väl kommer igång är vi på Våtrumsteknik förberedda. Specialiseringen mot stambyten har gjort att vi hela tiden har kunnat förfina våra metoder och utveckla vår kompetens. Vi fattade tidigt beslut om att anställa alla yrkeskategorier inom företaget, vilket har effektiviserat vårt arbete och kvalitetssäkrat vår leverans.

Våtrumsteknik har idag ca 100 fast anställda i form av platsledning, rörarbetsledning, elarbetsledning, träarbetare, rörmontörer och elektriker. Den interna kompetensen skapar trygghet för våra beställare som idag finns bland allt från landets största fastighetsägare till små bostadsrättsföreningar.