Garantiärenden

    ⬆️ Jag har stämt av med min fastighetsägare att vi är av uppfattningen att detta är ett garantifel.
       Om det skulle visa sig att detta ej är fallet kan felsökningskostnad komma att debiteras.

    *Obligatorisk