Våtrumsteknik bildar den nya ROT-koncernen Circura tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis som tillväxtpartner


Circura grundas av de fyra entreprenörsföretagen Reomti, Våtrumsteknik, Heving&Hägglund och Dipart, i partnerskap med Adelis. Den nya koncernen blir ledande inom det växande segmentet för renovering, ombyggnad, tillbyggnad (”ROT”) samt byggservice. Koncernen får en omsättning på 2 miljarder kronor och med Adelis som tillväxtpartner är målet att dubbla omsättningen till 2025.


Våtrumsteknik är en ledande aktör på ROT-marknaden med fokus på stambyten i Stockholm. Bolaget bildades 1999 och har hela tiden drivits av entreprenörer med kundnära processer och relationsbyggande i fokus. Genom bildandet av Circura tar bolagen nu nästa steg tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis. Våtrumstekniks ägare blir betydande ägare i den nybildade koncernen och behåller sina operativa roller. Bolagen i koncernen kommer fortsatt verka under egna varumärken som självständiga företag.


”Vi har sedan start specialiserat oss på stambyten och kontinuerligt utvecklat våra processer och vår kompetens inom området. Renoveringsbehovet i miljonprogrammen leder till en hög efterfrågan av våra tjänster, och det är en unik möjlighet att möta denna efterfrågan som en del av en större koncern där vi gemensamt kan effektivisera våra processer ytterligare”, säger Per Petré, VD på Våtrumsteknik.


Värdet av den svenska marknaden för renovering, ombyggnad, tillbyggnad och byggservice uppgår till 200 miljarder kronor per år. Marknaden väntas växa kraftigt tack vare ett ökande behov inom den offentliga sektorn, renovering av miljonprogrammen och inte minst ändrade levnadsmönster efter pandemin. Samtidigt ställs allt högre krav på branschens omställning mot hållbarhet, vilket kräver innovativa produktionsprocesser, energieffektiva lösningar och cirkulära modeller för material och produkter.


Circura blir den ledande koncernen inom ROT och byggservice, med omsättning 2 miljarder kronor omsättning och 400 medarbetare. Reomti, Våtrumsteknik, Heving&Hägglund och Dipart har alla hög specialiseringsgrad inom sina segment och kompletterar varandra väl. Med Adelis som branscherfaren huvudägare är målet att konsolidera branschen genom en aktiv förvärvsstrategi och fördubbla omsättningen fram till 2025.


Torbjörn Torell tillträder som arbetande styrelseordförande i koncernen, och bidrar med 40 års branscherfarenhet, från bland annat One Nordic, Svevia och Bravida. I styrelsen ingår även Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan, före detta VD Tyréns och ledande befattningar i Stockholms stad.


”Circura blir en unik aktör med flera framgångsrika specialistbolag i samma koncern, vilket skapar nya möjligheter att bättre vårda och förnya samhällets fastigheter. Bolagen behåller den personliga kontakten och starka entreprenörsanda, men drar nytta av det stora företagets fördelar – det bästa av två världar. Tillsammans strävar vi efter att bli branschens mest kundnära, kvalitetsmedvetna och hållbara företag”, säger Torbjörn Torell.


För mer information, kontakta:
Per Petré, VD Våtrumsteknik Telefon: 073-940 34 74
E-mail:
Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura Telefon: 070-577 40 40
E-mail: torbjö

Om Circura
Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära, med det stora företagets resurser, för att rusta upp Sveriges byggnader med moderna och hållbara arbetsmetoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader, med lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter. Circura omsätter 2 miljarder kronor och har 400 medarbetare.


Om Adelis
Adelis är en tillväxtpartner för välpositionerade nordiska bolag. Adelis arbetar i partnerskap med ledning och/eller ägare för att bygga verksamheter inom tillväxtsegment och med starka marknadspositioner. Sedan 2013 har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med över 25 investeringar och mer än 100 tilläggsförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 20 miljarder kronor.

Läs mer hos