Sandstenen 1

sandstenen

Stambyte samt omtrådning el av 144 lgh, 336 våtutrymme

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 144
Projektstart: October, 2021
Projektslut: May, 2023
Beställare: Botkyrkabyggen AB
Kvarboende: Ja