Sandstenen 1

Stambyte samt omtrådning el av 144 lgh, 336 våtutrymme

Fakta

  • Status: Pågående
  • Antal lägenheter: 144
  • Projektstart: October, 2021
  • Projektslut: May, 2023
  • Beställare: Botkyrkabyggen AB
  • Kvarboende: Ja

Location