Kalkstenen 1

Stambyte med renovering av badrum samt omtrådning el.

Fakta

  • Status: Pågående
  • Antal lägenheter: 120
  • Projektstart: May, 2021
  • Projektslut: July, 2022
  • Beställare: AB Botkyrka byggen
  • Kvarboende: Ja

Location