Kalkstenen 1

kalkstentn

Stambyte med renovering av badrum samt omtrådning el.

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 120
Projektstart: May, 2021
Projektslut: July, 2022
Beställare: AB Botkyrka byggen
Kvarboende: Ja