Bergshamra, Solna

Projektbeskrivning:

Stambyte av 9 byggnader med renovering av badrum och WC. Kulvertbyte. Individuell tillvalshantering.

Fakta

  • Status: Avslutad
  • Antal lägenheter: 395
  • Projektstart: August, 2015
  • Projektslut: May, 2019
  • Beställare: BRF BERGSHAMRA
  • Kvarboende: Ja

Location