Bergshamra, Solna

Bergshamra

Projektbeskrivning:

Stambyte av 9 byggnader med renovering av badrum och WC. Kulvertbyte. Individuell tillvalshantering.

Projekt information

Status: Avslutad
Antal lägenheter: 395
Projektstart: August, 2015
Projektslut: May, 2019
Beställare: BRF BERGSHAMRA
Kvarboende: Ja