Brf. Banjon

Traditionellt stambyte av V/A, nya våtrum, nya elcentraler, markarbete och byte delar av utvändigt spillvatten

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 82
  • Projektstart: March, 2021
  • Projektslut: November, 2021
  • Beställare: BRF Banjon
  • Kvarboende: Ja

Location