Brf. Fader Berg 6

Fader Berg

Traditionellt stambyte inkl. våtrumsrenovering samt renovering av tvättstuga och utbyte av samlingsledning i bottenplatta.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 22
Projektstart: August, 2021
Projektslut: November, 2021
Beställare: Brf. Fader Berg 6
Kvarboende: Ja