Brf. Fader Berg 6

Traditionellt stambyte inkl. våtrumsrenovering samt renovering av tvättstuga och utbyte av samlingsledning i bottenplatta.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 22
  • Projektstart: August, 2021
  • Projektslut: November, 2021
  • Beställare: Brf. Fader Berg 6
  • Kvarboende: Ja

Location