Brf Fyrtornet

Stambyte av badrum, wc och kök med tillhörande våtrumsrenovering

Nytt rörstråk i garage

Installation av varmvattenmätning

Nya radiator- och stamventiler på värmesystemet Uppgradering av el i fastigheten

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 344
Projektstart: August, 2022
Projektslut: December, 2024
Beställare: Brf Fyrtornet 10
Kvarboende: Ja