Brf Fyrtornet

Stambyte av badrum, wc och kök med tillhörande våtrumsrenovering

Nytt rörstråk i garage

Installation av varmvattenmätning

Nya radiator- och stamventiler på värmesystemet Uppgradering av el i fastigheten

Fakta

  • Status: Pågående
  • Antal lägenheter: 344
  • Projektstart: August, 2022
  • Projektslut: December, 2024
  • Beställare: Brf Fyrtornet 10
  • Kvarboende: Ja

Location