BRF Mosshagestigen

Renovering ytskikt , badrum , montage nya kök i 10 st lgh plus allmänna utrymmen

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 10
  • Projektstart: September, 2020
  • Projektslut: January, 2021
  • Beställare: BRF Mosshagestigen
  • Kvarboende: Ja

Location