BRF Tellus

Projektbeskrivning:

Stambyte och våtrumsrenovering av badrum, wc och kök, 67 lgh

Tellus 4, Byte av spill & dagvatten
Tellus 6, Byte av spill- och vattenstammar samt
renovering av våtrum.

Projekt information

Status: Avslutad
Antal lägenheter: 63 lgh + 1 lokal
Projektstart: August, 2019
Projektslut: April, 2020
Beställare: Brf/Nyfosa - Siljes.
Kvarboende: Ja