Brf Vita Husen

Stambyte samt renovering av våtutrymmen och kök

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 225
Projektstart: May, 2023
Projektslut: June, 2025
Beställare: Brf Vita husen
Kvarboende: Ja