Ekotemplet 3, etapp 3, Hässelby

Projektbeskrivning:

Stambyte med badrums- och WC-renovering. Omtrådning och stigarbyte. Delvis nya kök. Nya rörstråk i källare.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 48 st
  • Projektstart: March, 2014
  • Projektslut: October, 2014
  • Beställare: HSB Stockholm
  • Kvarboende: Ja

Location