Ekotemplet 3, etapp 3, Hässelby

ekotemplet3

Projektbeskrivning:

Stambyte med badrums- och WC-renovering. Omtrådning och stigarbyte. Delvis nya kök. Nya rörstråk i källare.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 48 st
Projektstart: March, 2014
Projektslut: October, 2014
Beställare: HSB Stockholm
Kvarboende: Ja