Fårdala

Byte av samlingsledning i krypgrund

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter:
Projektstart: December, 2019
Projektslut: July, 2020
Beställare: Fårdala Samfällighetsförening
Kvarboende: Ja