Gråstenen 1

Stambyte med renovering av badrum samt omtrådning av el.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 111
  • Projektstart: May, 2020
  • Projektslut: July, 2021
  • Beställare: AB Botkyrka byggen
  • Kvarboende: Ja

Location