Klippan, Sundbyberg

Projektbeskrivning:
Totalrenovering av badrum, nytt vatten och avlopp till kök. Helt ny värme med radiatorer. Nya elstigare samt nydragning av all el.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 132 st
  • Projektstart: May, 2004
  • Projektslut: May, 2005
  • Beställare: Fastighets AB Förvaltaren
  • Kvarboende: Ja

Location