Klippan, Sundbyberg

Projektbeskrivning:
Totalrenovering av badrum, nytt vatten och avlopp till kök. Helt ny värme med radiatorer. Nya elstigare samt nydragning av all el.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 132 st
Projektstart: May, 2004
Projektslut: May, 2005
Beställare: Fastighets AB Förvaltaren
Kvarboende: Ja