Kv Grönstenen

Kv Grönstenen, som består av 3 huskroppar i Storvreten Tumba. Renoveringen omfattar Stambyte och våtrumsrenovering i 118 lägenheter. Nya el-centraler och el-omtrådning i samtliga lägenheter samt rörinfodring av ledningar i bottenplattan.

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 118
Projektstart: June, 2022
Projektslut: October, 2023
Beställare: AB Botkyrka byggen
Kvarboende: Ja