Kv Grönstenen

Kv Grönstenen, som består av 3 huskroppar i Storvreten Tumba. Renoveringen omfattar Stambyte och våtrumsrenovering i 118 lägenheter. Nya el-centraler och el-omtrådning i samtliga lägenheter samt rörinfodring av ledningar i bottenplattan.

Fakta

  • Status: Pågående
  • Antal lägenheter: 118
  • Projektstart: June, 2022
  • Projektslut: October, 2023
  • Beställare: AB Botkyrka byggen
  • Kvarboende: Ja

Location