Kv Ljungen, Sundbyberg

Projektbeskrivning:
Entreprenaden omfattar bl.a. modernisering genom elsanering och nya centraler, utbyte kall-, varm- och spillvatten samt fläktar med värmeåtervinning. I samband med detta utförs stambyte och badrumsrenovering. Köken ytskiktsrenoveras och snickerier med vitvaror byts ut.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 211 st
  • Projektstart: August, 2011
  • Projektslut: February, 2013
  • Beställare: Fastighets AB Förvaltaren
  • Kvarboende: Nej

Location