Kv Ljungen, Sundbyberg

Projektbeskrivning:
Entreprenaden omfattar bl.a. modernisering genom elsanering och nya centraler, utbyte kall-, varm- och spillvatten samt fläktar med värmeåtervinning. I samband med detta utförs stambyte och badrumsrenovering. Köken ytskiktsrenoveras och snickerier med vitvaror byts ut.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 211 st
Projektstart: August, 2011
Projektslut: February, 2013
Beställare: Fastighets AB Förvaltaren
Kvarboende: Nej