Kv. Rodret, Gröndal

Projektbeskrivning:

Objektet avser utbyte av VA-installationer inom fastigheten och i samband med detta även
renovering av våtrum och konvertering till frånluftsventilation.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 25
Projektstart: August, 2018
Projektslut: February, 2019
Beställare: Tardell fastigheter / ÅF
Kvarboende: Ja