Kv. Rodret, Gröndal

Projektbeskrivning:

Objektet avser utbyte av VA-installationer inom fastigheten och i samband med detta även
renovering av våtrum och konvertering till frånluftsventilation.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 25
  • Projektstart: August, 2018
  • Projektslut: February, 2019
  • Beställare: Tardell fastigheter / ÅF
  • Kvarboende: Ja

Location