Kv Skeppet

Huge Bostäder AB, Kv Skeppet 1 – 4 Solhagavägen Vårby/Masmo. Installation av Huges första solcellsanläggning på taken. Fasad och balkongrenovering. Projektet utförs i samarbete med vårt systerföretag inom Circura, Dipart.

Projekt information

Status: Pågående
Antal lägenheter: 200
Projektstart: April, 2023
Projektslut: December, 2025
Beställare: Huge Bostäder AB
Kvarboende: Ja