Ormen Långe, Vårby

Projektbeskrivning:
Golvbrunnslöst koncept tillämpades. Renoveringarna omfattade installation av nya vatten- och avloppsstammar samt renovering av badrum.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 61 st
Projektstart: October, 2005
Projektslut: May, 2006
Beställare: Huge Fastigheter AB
Kvarboende: Ja