Ormen Långe, Vårby

Projektbeskrivning:
Golvbrunnslöst koncept tillämpades. Renoveringarna omfattade installation av nya vatten- och avloppsstammar samt renovering av badrum.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 61 st
  • Projektstart: October, 2005
  • Projektslut: May, 2006
  • Beställare: Huge Fastigheter AB
  • Kvarboende: Ja

Location