Skeppet 1 och 3, Botkyrka

Projektbeskrivning:

Stambyte och renovering av badrum. Totalentreprenad

Projekt information

Status: Avslutad
Antal lägenheter: 108
Projektstart: April, 2018
Projektslut: May, 2019
Beställare: Huge Fastigheter AB
Kvarboende: Ja