Skeppet 1 och 3, Botkyrka

Projektbeskrivning:

Stambyte och renovering av badrum. Totalentreprenad

Fakta

  • Status: Avslutad
  • Antal lägenheter: 108
  • Projektstart: April, 2018
  • Projektslut: May, 2019
  • Beställare: Huge Fastigheter AB
  • Kvarboende: Ja

Location