Trehörningen, Kallhäll

Projektbeskrivning:
Traditionellt stambyte i WC och kök, nya stamlägen med smalslits i badrum. Byte dag- och spillvatten i bottenplatta. Renoveringarna innefattade installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 83 st
Projektstart: September, 2006
Projektslut: September, 2007
Beställare: HSB, Fastighets AB Trehörning
Kvarboende: Ja