Trehörningen, Kallhäll

Projektbeskrivning:
Traditionellt stambyte i WC och kök, nya stamlägen med smalslits i badrum. Byte dag- och spillvatten i bottenplatta. Renoveringarna innefattade installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 83 st
  • Projektstart: September, 2006
  • Projektslut: September, 2007
  • Beställare: HSB, Fastighets AB Trehörning
  • Kvarboende: Ja

Location