Tulemarken, Sundbyberg

Projektbeskrivning:
Stambyte och renovering av 7 punkthus. Renoveringarna innefattade installation av nya vatten- och avloppsstammar, nytt värmesystem, totalrenovering av samtliga badrum samt nya elinstallationer. Installation av mekanisk frånluftsventilation, fönsterrenovering, byggnation av nya tvättstugor, nya entrépartier samt även ytskiktsrenovering i lägenheterna.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 171 st
Projektstart: August, 2001
Projektslut: June, 2003
Beställare: Fastighets AB Förvaltaren
Kvarboende: Nej