Tuna Borgar etapp 2

Projektbeskrivning:
Stambyte med prefabricerade aluminiumkassetter. Renoveringarna innefattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 76 st
Projektstart: October, 2008
Projektslut: June, 2009
Beställare: Botkyrkabyggen AB
Kvarboende: Ja