Tuna H1, Tumba

Projektbeskrivning:
Relining. Nya kall- och varmvattenrör. Delvis ny värmeledning. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 86 st
  • Projektstart: November, 2010
  • Projektslut: November, 2011
  • Beställare: Botkyrkabyggen AB
  • Kvarboende: Ja

Location