Tuna H1, Tumba

Projektbeskrivning:
Relining. Nya kall- och varmvattenrör. Delvis ny värmeledning. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 86 st
Projektstart: November, 2010
Projektslut: November, 2011
Beställare: Botkyrkabyggen AB
Kvarboende: Ja