Tuna H2, Tumba

Projektbeskrivning:
Relining. Nya kall- och varmvattenrör. Delvis ny värmeledning. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 106 st
Projektstart: February, 2012
Projektslut: December, 2012
Beställare: Botkyrkabyggen AB
Kvarboende: Ja