Tuna H3, Tumba

Projektbeskrivning:

Nya kall- och varmvattenrör samt cirkulationsledningar. Ny el i samtliga lägenheter.

Projekt information

Status: Avslutat
Antal lägenheter: 159 st
Projektstart: December, 2012
Projektslut: April, 2014
Beställare: Botkyrkabyggen
Kvarboende: Ja