Tuna H3, Tumba

Projektbeskrivning:

Nya kall- och varmvattenrör samt cirkulationsledningar. Ny el i samtliga lägenheter.

Fakta

  • Status: Avslutat
  • Antal lägenheter: 159 st
  • Projektstart: December, 2012
  • Projektslut: April, 2014
  • Beställare: Botkyrkabyggen
  • Kvarboende: Ja

Location