Projektbeskrivning:
Totalrenovering av 78 st evakuerade lägenheter. Renoveringen innefattar installation av nya vatten- och avloppsstammar, totalrenovering av samtliga badrum o wc samt ett antal nya kök. Byte av värmesystem, nya elstigare, omtrådning el i lägenheterna samt renovering av tak, fasader och balkonger.

Projektbeskrivning:
Relining. Nya kall- och varmvattenrör. Delvis ny värmeledning. Nya jordade elinstallationer i samtliga lägenheter inkl. elstigare och centraler med jordfelsbrytare.

Projektbeskrivning:
Entreprenaden omfattar bl.a. modernisering genom elsanering och nya centraler, utbyte kall-, varm- och spillvatten samt fläktar med värmeåtervinning. I samband med detta utförs stambyte och badrumsrenovering. Köken ytskiktsrenoveras och snickerier med vitvaror byts ut.