Brf Herrgården

Stambyte och våtrumsrenovering hos Brf Herrgården i Upplands Väsby.
Projektet omfattar 207 lägenheter där stambyte ska genomföras i badrum, wc och kök. I samband med detta utförs våtrumsrenovering av badrum och wc samt installation av individuell varmvattenmätning.

Projekteringen är påbörjad och byggstart sker Q1 2023.

Projektet omfattar 177 lägenheter samt möjlighet till option på ytterligare 147 lägenheter.

Stambyte och våtrumsrenovering ska genomföras i samtliga badrum, tvättrum och wc samt installation av individuell varmvattenmätning och uppgradering av el i alla lägenheter.

SKB har i samband med detta även beställt trygghetsskapande åtgärder i samtliga källare som består av elektrisk låsning, modernisering till nya förrådsväggar och dörrar av stålnätselement, målning av väggar och golv samt ny belysningen i källaren.

Vi tackar ödmjukast för förtroendet.

Byggstart under hösten 2022.

Kv Grönstenen, som består av 3 huskroppar i Storvreten Tumba. Renoveringen omfattar Stambyte och våtrumsrenovering i 118 lägenheter. Nya el-centraler och el-omtrådning i samtliga lägenheter samt rörinfodring av ledningar i bottenplattan.

Stambyte av badrum, wc och kök med tillhörande våtrumsrenovering

Nytt rörstråk i garage

Installation av varmvattenmätning

Nya radiator- och stamventiler på värmesystemet Uppgradering av el i fastigheten

kvarnen

BRF Kvarnen

Projektet omfattar 287 lägenheter där stambyte och våtrumsrenovering ska genomföras.
Vi kommer också att byta ut radiatorventiler och termostater, samt byte av kulvertar och relining av bottenplattor.
Uppgradering av el ingår också i uppdraget.