Posts Tagged ‘2019’

Projektbeskrivning:

Objektet avser utbyte av VA-installationer inom fastigheten och i samband med detta även
renovering av våtrum och konvertering till frånluftsventilation.

Projektbeskrivning:
Totalentreprenad, Stambyte med renovering av badrum och WC. Individuell tillvalshantering. Komplett renovering av all El inom fastigheten. Nytt passersystem vid entréer, relining av rör i mark och bottenplatta. Byte av kulvertledningar i mark.